ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา เพื่อชี้แจง และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH